Alexa Seleno
@alexaseleno

HRPs SHA-Koordinatorskole

HRP Academy har gleden av å tilby 40 timers kurset SHA-koordinatorskolen.

Hovedmålgruppe for kurset er de som har eller skal ha rollen som SHA-koordinator i prosjekterings- og utførelsesfasen. Kurset er også relevant for andre som er berørt av forskriften, som byggherre, rådgivere, prosjektledere, byggeledere og arkitekter.

Etter å ha gjennomført dette kurset, vil deltakeren kjenne byggherreforskriften og dens virkeområde. Kurset har fokus på sikker gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter, hvilke lover og forskrifter som er sentrale når det gjelder sikkerhet, helse og arbeidsmiljø – SHA og helse miljø og sikkerhet – HMS, samt forskjellen på disse begrepene. Deltakeren skal ved endt kurs ha god forståelse for relevant lovverk, begreper og roller, samt ulike rollers plikter.

Kurset gjennomføres som kombinert undervisning.
Velg dato for klasseromsdelen lenger ned på siden, tilgang til e-læringskurset gis etter påmelding.
Estimert tidsbruk for hele kurset er ca. 40 timer.

Kursets oppbygning

Del I – E-læring:

 1. Introduksjon
 2. Byggherreforskriften
 3. Lov og andre forskrifter
 4. Digital befaring av byggeplass
 5. Eksamen, del I
 6. Praktiske prosjektoppgaver

Del II – Klasseromsundervisning:

 1. Introduksjon
 2. Gjennomgang av praktiske prosjektoppgaver
 3. Risiko og risikoforståelse
 4. Praktisk samarbeidsoppgave i klasserom
 5. Oppsummering, utfordringer, evaluering

 

Påmelding

10. februar: www.hrpacademy.no/kulrskalender/sha-koordinatorskolen