Alexa Seleno
@alexaseleno
Forsidebilde
Kurs for bygg & anleggsbransjen

Klikk her for å se vår kursportefølje

HRP AS har nærmere 500 ansatte med bred kompetanse som sivilingeniører, ingeniører og arkitekter. Vi har også jurister, statsvitere og samfunnsøkonomer, samt personell med spisset kompetanse innen miljø og bærekraft, bygningsøkonomi og sirkulærøkonomi.

Etter snart 20 år i markedet dekker vi i dag 21 lokasjoner over hele Norge, og vi har de senere år investert betydelig for å kunne utvikle vår kunnskap gjennom kurs og kompetansehevende tiltak for egne ansatte og eksterne deltakere.

HRP Academy er etablert som vårt kurssenter med kurs utviklet som moderne læringsprinsipper. Våre kursholdere holder et høyt nivå innenfor sine fagfelt, og vi er stolt over at HRP har ansatte som er valgt inn i en rekke standardkomiteer innenfor norske standarder for bygg-, anlegg- og sikkerhetssbransjen.